Koolitus

                               

 

FIE Annika Lätt reg.nr.16416748

Täiskasvanuhariduse majandustegevusteate nr. 228862 alates 07.01.2022

 

 

*Kursused on mõeldud kas algajatele või juba oskavatele õmblushuvilistele , samuti enda ettevõtet loovatele inimestele tekstiili erialal.

 

*Kursused on väikestes gruppides ja toetuvad täielikult klientide soovidele, arvestades kõiki küsimusi ja soove ,mille kohta soovitakse saada teavet.

 

 

FIE ANNIKA LÄTT ON EESTI TÖÖTUKASSA KOOLITUSKAARDI KOOSTÖÖPARTNER.

 

 

 

 

 

NB!  TEILE SOBIVA KURSUSE TOIMUMISE AJA KOHTA PALUN VÕTA ÜHENDUST OTSE KOOLITAJA ANNIKA LÄTTIGA, KAS E-MAILI VÕI TELEFONI TEEL.

 

Peale seda registreerib koolitaja Annika Lätt teid ise Eesti Töötukassa veebilehel antud kursusele. 

 

KURSUSED TOIMUVAD TARTUS TIIGI TN-6,  ANNIKA ÕMBLUSSALONGIS

 

 

annikakene@hotmail.com , +372 5283322

 

 

UUED KURSUSED 2023a 

 

 

 

1. KURSUS -Kardinate õmblemine , disain ja tehnoloogia.

 

 

2.KURSUS  -Naiste rõivaste õmblemine ja erinevate õmblustehnoloogiate tundmine.

 

Naiste riiete õmblemine ja erinevate õmblustehnoloogijate tundmine.

Koolitaja andmed

 • Asutuse nimiAnnika Lätt

Koolituse tutvustus

 • Kangasterohkus ja erinevus on loonud täna väga erinevad tehnoloogiad ,kuidas erinevaid materjale õmmelda ja töödelda. Seega on kursus mõeldud inimestele, kel on suur huvi teada erinevatest töövõtetest ja erinevatest tehnoloogiatest/näiteks,pits, trikotaazkangas, diagonaalkangas , kudumid j.n.e .
  Kursusel õmmeldakse valmis kliendi soovidele erinevaid tooteid.
  Mõeldud algajatele ja edasijõudnutele.
  Individuaaltunnid annavad väga intensiivse ja põhjaliku väljaõpe.

Koolituse andmed

 • Koolituse nimi eesti keelesNaiste riiete õmblemine ja erinevate õmblustehnoloogijate tundmine.
 • ÕppesuundTootmine ja töötlemine
 • ÕppekavarühmTekstiili, rõivaste, jalatsite valmistamine ning naha töötlemine
 •  
 • Toimumise viisKlassiõpe

Kursus algab 12.09- 14.11.23

76 ak/h

1200 eur

 

 

 

3.KURSUS- Moekollektsiooni loomine.

 

 

4.KURSUS -Naiste rõivaste konstrueerimine ja modelleerimine.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

KURSUS KARDINATE ÕMBLEMINE , DISAIN JA TEHNOLOOGIA.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

*osalejate arv 2 inimest grupis *kogumaht 36 ak/h praktilist ja akadeemilist osa.

 

*ÕPPEKAVA

*SIHTRÜHM - algajad ja edasijõudnud huvilised,kes soovivad õppida õmblema erinevaid kardinamudeleid,  tunda vastavat tehnoloogijat. *ÕPPEKAVARÜHM- tekstiil ,rõivaste , jalatsite, valmistamine, naha töötlemine.

*ÕPPEKEEL-eestikeel 

 

*ÕPPEVÄLJUNDID JA EESMÄRK- Õpitakse tundma tekstiil, rooma, öös, prantsuse,  külg ja tekstiilkardinaid. Tutvutakse erinevate kangastega/pits, vuaal, organza, sable j.n.e/ Valitakse õige mudeli tehnoloogija, tutvutakse erinevate kardinapaeltega /lainepael, vahelduv volt, fikseeritud, volt, vaba ja pliiatsvolt/.

Lisaks sisaldab kava kangasuuna määramist, kangakulu arvestamist, akende õiget mõõtmist,  kanga lõikamise töövõtteid. Võimalus on tutvuda  ja tellida erinevaid konstruktsioone prantsuse kardinatele ja tellida ka kangaid. Koolituse läbinu oskab mööta aknaid ,planeerida õige kangakulu ja valida kanga ja   tehnoloogija, paigaldada kardina. * Õppekeskkond-Kursus toimub Annika õmblussalongis.Tartu Tiigi tn 6. Olemas kõik seadmed, press ,lõikamis ja markeerimisvahendid,  materjalid tööproovideks.* Õppeprotsess- teooria ja praktika *Hindamine ja lõpetamine- õppija peab läbima 100 protsenti tundidest, väljastatakse tunnistus,mis vastab täiendkoolituse standardile.

 

* Koolitajad- Annika Lätt FB Annika Õmblussalong, 25a staaz antud erialal.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

KURSUS NAISTE RÕIVASTE ÕMBLEMINE JA ERINEVATE ÕMBLUSTEHNOLOOGIJATE TUNDMINE.

 

 

 

*osalejate arv 2 inimest grupis

 

*kogumaht 76ak/h, millest 70ak/h on praktilist ja auditoorset  tundi ja 6 ak/h on iseseisvat tööd.

 

 

 

 

 

 

 

ÕPPEKAVA

 

*SIHTRÜHM -Algajad ja edasijõudnud inimesed, kes soovivad õppida erinevaid tooteid  ja õppides tundma erinevaid materjale ja õmblustehnoloogijaid.

 

 

*ÕPPEKAVARÜHM - tekstiil, rõivaste,jalatsite valmistamine, naha töötlemine

 

 

*ÕPPEKEEL-eestikeel

 

 

*ÕPPIVÄLJUNDID JA ÕPPE EESMÄRK-koolituse läbinu tunneb hästi seadmeid, valib õigele tootele sobivad kangad ja vastava õige tehnoloogija, oskab planeerida juurdelõikust ja arvutada materjalikulu.

 

 

*ÕPPEKOGUMAHT-76 ak/h, 70ak/h on praktilist ja auditoorset tööd ja 6 ak/h on iseseisvat tööd.

 

 

ÕPPEKESKKOND -Kursus toimub Tartus,  Annika õmblussalongis, Tiigi tn 6. Olemas kõik seadmed, masinad ja pressid, töövahendid, korralik valgustus ruumis,lekaalid, paberid.mannekeen,ajakirjad.

 

 

*ÕPPEPROTSESS--teooria ja praktika.

 

 

*ÕPPESISU- Tänapäeva muutuvas kangamaailmas muutub ka sellele vastavalt õmblustehnoloogija.Õpime tundma näiteks diagonaalkanga, trikotaazkanga, kudumkanga  j.n.e  tehnoloogilisi võtteid.

Vastavalt õppija soovidele ja ideedele teostatakse  algusest lõpuni mudelid, kas pealis või ülerõivaid, näiteks seelikud, püksid, pluusid j.n.e Õpitkase tundma erinevaid moekanaleid  ja suundi.

Leitakse toodetele sobiv furnituur, lukud,nööbid,pandlad j.n.e

Konstrueeritakse ja modelleeritakse vastavalt kliendi soovidele kindlaid  mudeleid.

Kursusel BURDA lõikeid ei kasutata,Kursus on väga loominguline ja intensiivne.

Kursus sisaldab põhjalikku masinate tundmise praktilist osa ja seadistamise praktilist osa.

 

 

*HINDAMINE JA LÕPETAMISE TINGIMUSED- õppija peab läbima 100 protsenti akadeemilistest tundidest.Läbima kogu õppeprogrammi.Väljastatakse isiklik tunnistus, mis vastab täiendkoolituse standardile.

 

 

*KOOLITAJA KVAKIFIKATSIOON-  ANNIKA LÄTT  rakenduskõrgharidus ak.kraad nr.15356 T023014, alates 1996a Annika õmblussalongi omanik ja ka selles aktiivselt tegev.

 

Alates 2013a külalislektoriks Tartu Pallas kõrgemas kunstikoolis,tekstiiliosakonnas,  õpetab konstrueerimist ja modelleerimist.

 

Alates 2000a külalisõppejõud Tartu VOCO rakenduslikus kolledzis ,õpetades moekollektsiooni loomist ja erinevaid konstrueerimis ja õmblusalaseid tunde.

 

 

 

 

 

 

KURSUS MOEKOLLEKTSIOONI LOOMINE.

 

*osaleja 2  inimest grupis.

 

 

 

 

 

ÕPPEKAVA

 

 

*SIHTRÜHM- kursus on mõeldud inimestele,kellel on algteadmised juba õmblemises või konstrueerimises,alustavale ettevõtjale antud erialal. Inimestel, kel on soov luua enda toode või moe- kollektsioon.

 

 

*ÕPPEKAVARÜHM- tekstiil, rõivaste jalatsite valmistamine,naha töötlemine.

 

 

*ÕPPEKEEL-eestikeel

 

 

*ÕPPIVÄLJUNDID JA ÕPIEESMÄRK- Koolituse läbinu oskab ellu viia  ehk teostada enda moealaseid ideid, leiab sobivad mudelid, materjalid, lõiked ja leiab õige turundus ja reklaamikanalid.

 

 

*ÕPPEKOGUMAHT-  76ak/h,millest, 70 ak/h on auditoorset ja praktilist osa.

 

 

 

 

 

*ÕPPEPROTSESS- teooria ja praktiline.

 

 

*ÕPPESISU- Kursuse jooksul vastavalt õppija ideedele koostatakse inspiratsiooni kaart, valitakse ja tutvutakse  erinevate kollaazi tehnikatega, leitakse sihtgrupp näiteks,naised,mehed,lapsed.

Leitakse tooted näiteks, üleriided, vabaaja riided, pidulikud kleidid j.n.e. Kollektsiooni võivad ka kuuluda erinevad tooted.

Tehakse vastavad moejoonised ,tehnoloogiliseid jooniseid, valitakse õige õmblutehnoloogija ja materjalid.

Arvutatakse materjalide kulu ja toodete maksumus.

Leitakse turundus ja reklaamikanalid ja pakend.

 

 

*HINDAMINE JA LÕPETAMINE-osaleja peab läbima 100 protsenti kursuse kogumahust.

Väljastatkse isiklik tunnistus mis vastab täiendkoolituse standardile.

 

*KOOLITAJA KVALIFIKATSIOON-

 

 

 

Annika Lätt. 

rakenduskõrgharidus ak.kraad.15356 T023014

alate 1996a Annika Õmblussalongi omanik  ja aktiivselt tegev praeguseni.

alates 2013a külalislektoriks Tartu Kõrgem kunstikool pallas- tekstiiliosakonnas.

 alates 2000a külalislektor Tartu Voco rakenduslikus kolledzis.

 

 

 

 

 

 

KURSUS NAISTE RÕIVASTE KONSTRUEERIMINE JA MODELLEERIMINE

 

 

*osaleja 2 inimest grupis.

 

*kursuse kogumaht 76 ak/h,millest 70 ak/h on auditoorne ja praktiline osa ja 6 ak/h on iseseisev töö.

 

 

 

 

 

 

 

 

NB.....KONSTRUEERIMISE JA MODELLEERIMISE KURSUSE sisu ja õppekava leiad allolevatelt linkidelt. AVA NEED.

 

LIIGU ALLA......

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                    

 

 

 

 

 

 

 

 

                                                                       

*Antud kursus sisaldab väga põhjalikku ja mahukat programmi rõivaste konstrueerimise ja modelleerimise alal.

 

Kursus annab väga tugeva põhja erinevate tootegruppide seelik, kleit, püksid j.n.e toodete lõigete konstrueerimisel ja modelleerimisel.

 

BURDA LÕIKEID EI KASUTATA.

 

 

 

OLEMAS ON KÕIK VAJALIKUD TÖÖVAHENDID JA SEADMED.

 

 

 

VÕTA JULGELT ÜHENDUST  JA KÕIK IDEED SAAVAD TEOSTATUD.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 /files/filemanager/files/MENTORLUSPROGRAMM.docx

 

*REGISTREERIMINE /files/filemanager/files/REGISTREERIMINE%281%29.docx

*ÕPPETASU MAKSMINE /files/filemanager/files/%C3%95PPETASU_MAKSMINE%281%29.docx

*ÕPPETASU TAGASTAMINE /files/filemanager/files/%C3%95PPETASU_TAGASTAMINE.docx

*KURSUSELT VÄLJAARVAMINE  /files/filemanager/files/KURSUSELT_V%C3%84LJAARVAMINE.docx

*ÕPPEKAVA KVALITEET  /files/filemanager/files/%C3%95PPEKAVA_KVALITEET.docx

*ÕPPEKESKKONNA KVALITEET  /files/filemanager/files/%C3%95PPEKESKONNA_KIRJELDUS.docx

*ÕPPEKAVA  /files/filemanager/files/%C3%95PPEKAVA.docx

*KOOLITAJA KVALITEET  /files/filemanager/files/KOOLITAJA_KVALIFIKATSIOON.docx

*KONTAKT  /files/filemanager/files/KONTAKT.docx

 

 

Koroona  meetmed- maski kandmise kohustus, desinfitseerime, õhutame ruume, osalemine lubatud ainult tervena.